U bent hier

Wat is zen?

Zazen - Zitten in stille aandacht.
Terwijl velen hier het contact met de christelijke tradities verliezen, blijft de zoektocht naar zingeving en spiritualiteit bestaan. Zen blijkt een eigentijds antwoord te geven op een groeiende behoefte aan stilte en inkeer. De kern van zen is de zittende meditatie, het in stilte geconcentreerd zitten (Zazen), afgewisseld met de loopmeditatie (kinhin).
Aandacht wordt gedragen door een juiste zithouding en verbindt zich met de adem waarbij niet jij ademt, maar er in jou geademd wordt.
Stilte. Ontspannen, concentreren, waarnemen, lege aandacht, loslaten. Een ontdekkingsreis naar je ware Zelf. In de stilte ontdek en ontmoet je je diepste Zelf. Je ontdekt je eigen bron van zingeving en spiritualiteit.
Lege helderheid. Vanuit de stilte met aandacht waarnemen zonder oordeel. Je gaat niet inhoudelijk in op zintuiglijke waarnemingen, emoties of gedachten. Waarnemen en loslaten. Verblijvend in de leegte van het ‘niet-weten’.
Dagelijkse werkelijkheid. Deze wordt in een nieuw licht bezien met een verruimde blik. Het stille zitten kan een weg zijn naar persoonlijke vrijheid en innerlijke vrede.