U bent hier

Diensten, algemene voorwaarden en tarieven.


Diensten.
 
Hoofdactiviteiten: zenmeditatie en mindful coaching.
Counseling ouder/kind. Workshops onderwijsinstellingen. Stressreductie middels yogaoefeningen.

Algemene Voorwaarden en tarieven van Zendo 'De Drie Juwelen’.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande voorwaarden voor deelname.

Overeenkomst.

Deze komt tot stand na invulling van het aanmeldformulier en bevestiging van de aanmelding door Zendo ‘De Drie Juwelen.

Inschrijvingen.

Alle activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Eventueel kan er als alternatief voor een semi-individueel traject gekozen worden.
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst van de betaling.

Betaling.

Betalingen worden vooraf gedaan op rekeningnummer   NL16KNAB0281123756 t.n.v. Zendo ‘De Drie Juwelen’ te Tilburg.
Tenzij anders overeengekomen: doorgaande meditatie voor de 1e van maand of kwartaal.

Annulering van aanmelding.

Tot 2 weken voor aanvang volgt restitutie minus € 10 administratiekosten, vanaf 2 weken wordt 30% in rekening gebracht. Na de aanvangsdatum is restitutie niet meer mogelijk.
Bij onvoldoende aanmeldingen volgt 100% restitutie.
In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. Contact met deze vervangende deelnemer gaat hieraan vooraf.            

Deelname.

Deelname is op eigen verantwoordelijkheid.
Om op verantwoorde wijze les te kunnen geven, verwachten wij van deelnemers, dat zij ons vooraf op de hoogte stellen van mogelijke belemmeringen.
Overleg bij twijfel en stel eventuele andere behandelaars of specialisten op de hoogte.
Als coach en counselor achten wij ons gebonden aan zwijgplicht en verantwoord, ethisch handelen.
Persoonlijke gegevens worden dan ook nimmer aan derden verstrekt en dit verwachten wij ook van onze deelnemers.
Respect voor elkaar, de omgeving en de aangeboden materialen is de belangrijkste ‘huisregel’.

Beëindiging deelname groepsles doorgaande meditatie/beginners.

Opzegtermijn groepsles: een maand voor aanvang van de volgende maand per email.

Intellectueel eigendom.

Les- en studiemateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Alle rechten tot verspreiding blijven voorbehouden aan Zendo ‘De Drie Juwelen’.
 
Tarieven 2023 zonder factuur (particulieren).

Doorgaande meditatie groepsles geoefenden/beginners (met 4-8 deelnemers) bij vooruitbetaling per maand 55; kwartaal 149; half jaar 280; jaar 530.
In overleg is er een draagkrachtkorting mogelijk bij groepslessen voor deelnemers, die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn.
Semi-individueel zen/koans op woensdag en zaterdagmorgen (2-4) Bij een modaal inkomen 27.75; met maaltijd 32.25 per keer.
Individuele training/coaching naar draagkracht per bijeenkomst. Kosten. Bij een gezinsinkomen tot 120% van het minimuminkomen 35; modaal 45, bovenmodaal 75.

Zendo ‘De Drie Juwelen’| Hagesteinstraat 10| 5045 AM Tilburg|013-5717114| info@dedriejuwelen.nl   K.v.K.nr. 53629469.