U bent hier

Het Enneagram

Kennismaking met het Enneagram als weg tot zelfkennis, inzicht, ommekeer en bevrijding. In het Enneagram is er een samengaan van psychologie en spiritualiteit. Het gaat er bij het Enneagram primair om je mentale en emotionele gedragspatronen te leren herkennen, die de obstakels zijn tussen je ego en je 'ware zelf' tussen jou en 'de ander' en tussen jou en de goddelijke 'vonk'.
 
Het Enneagram is eeuwenoud en heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot een typologie van de menselijke persoonlijkheid. Enneagram komt van het Griekse woord εννέα dat negen betekent. Het Enneagram is een geometrisch figuur: een cirkel met op de omtrek 9 punten, die onderling verbonden zijn door Het_enneagrameen driehoek en door een speciale zeshoek. Deze 9 punten vertegenwoordigen 9 persoonlijkheidstypen in hun onderling verband. Ze worden bepaald door de 3 lichaamscentra: buik, hart, hoofd. Hierbij spelen 3 gedragspatronen een rol, die de spanning uitdrukken tussen gerichtheid naar buiten en naar binnen. Bij elk type kan onderscheid gemaakt worden tussen het ‘vrije type’ en het ‘onvrije type’.

Een vrij type heeft zich losgemaakt van de knellende patronen, een onvrij type zit er nog in opgesloten.
Fixaties hebben 2 kanten: 'verleiding' en 'vermijding'. Verleiding is het gedrag waarmee men als kind liefde probeerde te verwerven.
Vermijding is het streven om gedrag te ontwijken dat pijn doet. Elk type heeft ook een eigen passie, ook wel blokkade of 'wortelzonde' genoemd. De vleugels en lijnen helpen je eigen basistype te ontdekken. Aan de hand van de kennis van het Enneagram kunnen we tot een hoger bewustzijn (transformatie) komen. Transformatie is het omzetten van obstakels (‘wortelzonde’) in hun tegendeel (‘vrucht van de geest’). Voor elk type is er de uitdaging om tot de ‘vrucht van de geest’ uit te groeien.

Uiteenzettingen over het Enneagram. Basisbeginselen: hoe ‘werkt’ het, de 3 lichaamscentra, de 3 gedragstypen, elk van de 9 typen afzonderlijk, het herkennen van je eigen ‘type' Om je aan te melden voor deelname  Klik hier.