U bent hier

De Drie Juwelen-de gekozen naam voor de zendo


De zenfilosofie is de inspiratiebron van Zendo 'De Drie Juwelen'. De drie juwelen staan in de zenfilosofie voor Boeddha, Dharma en Sangha. Boeddha - de historische Boeddha - de ontwaakte boeddha natuur (Ware Zelf). Dharma - de leer - Tao - de Weg - het mededogen. Sangha - zij die zenmeditatie beoefenen.
Zenmeester Jeroen Witkam over 'De Drie Juwelen'.
De naam 'De Drie Juwelen' verwijst naar de kostbare ontdekkingen, die je in de stilte kunt ervaren. Allereerst de stilte zelf. In de stilte ontdekken wie je bent, voorbij aan al je gedachten met de daar achterliggende emotionele ladingen. Volgens de Boeddha lijdt de mens het meest aan zijn gedachten. Lege helderheid ontdekken als je diepste kern en rustpunt. Dat is het eerste juweel.
Kom je weer terug in de gewone alledaagse werkelijkheid dan is dat met een nieuwe blik. Alles is eenvoudiger en doorzichtiger geworden. 'De glans van het gewone' ontdekken. Dat is het tweede juweel.
Een vernieuwde kijk op de medemens. Je kijkt met meer mededogen naar je medemens op weg naar menswording. Dit geeft een besef van verbondenheid: het derde juweel.